Author Topic: LIT tiedottaa: Tulevan kesän purjelentovarausten myöntämismenettelyt  (Read 2670 times)


Offline Mikko

  • Administrator
  • *
  • Posts: 506
Tässä kai oleellisimmat:


Quote
Tilapäiset ilmatilavarauspyynnöt tulee osoittaa AMC:lle, TEL
  (03) 386 9851.

Quote
Emme toki voi/halua kieltää valvomattomasta ilmatilassa tapahtuvasta VFR-toiminnasta ilmoittamista, mutta nämä ilmoitukset eivät meillä enää johda minkäänlaisiin toimenpiteisiin, ts. emme esitä niitä esitysjärjestelmissä emmekä julkaise NOTAM:eja. Eli mikäli yleisilmailijat ovat varmoja että toiminta tapahtuu kokonaisuudessaan valvomattomassa ilmatilassa VFR:ssä ei ilmoitusvelvollisuutta ole (poikkeuksena toki TG-kisa-alueet jotka esitämme kaikki esitysjärjestelmissä ja julkaisemme niistä AIP SUP:n mukaisesti NOTAM:it).

Quote
- AMC ei tule myöntämään ilmatilavarauksia alkamaan yli 60 min varauspyynnön esittämisestä. Eli varauspyyntö voidaan esittää maksimissaan 1 h ennen toiminnan aloitusta. Poikkeuksena purjelentokisat joiden osalta voidaan toimia kuten ennenkin eli varauspyyntö voidaan esittää hyvissä ajoin etukäteen.
« Last Edit: 03.05.2011 23:22:07 by Mikko »