Author Topic: Nummelan ja Hyvinkään alueiden varaaminen  (Read 1622 times)

Offline Jarmo

  • Administrator
  • *
  • Posts: 985
Nummelan ja Hyvinkään alueiden varaaminen
« on: 18.05.2017 19:16:36 »
Tässä kopio varjoliito.netistä. Luulin että lennonjohdolla on pelkkä sekundääritutka käytössä, mutta aina oppii.

Tämmöisiä terveisiä lähettää SIL ilmatilatyöryhmä:

Olette ehkä jo jostakin kuulleet, että ASM-käsikirjaan on Nummelan ja Hyvinkään kohdalle esitetty merkittäviä rajoituksia ANS Finlandin (ent. Finavian lennonvarmistus) puolelta. Syy on se, että varatut D-alueet leikkaavat osia pois Helsinki-Vantaan TMA:sta ja iltapäivän saapuvien koneiden ruuhkassa lennonjohtajilla on haastetta säilyttää riittävä porrastus. ANS Finlandin huhtikuussa tekemässä esityksessä oli merkittäviä korkeusrajoituksia, jotka vaikeuttaisivat harrasteilmailun toimintaedellytyksiä Nummelassa ja Hyvinkäällä huomattavasti.

SIL ilmatilatyöryhmä on neuvotellut tilanteesta ANS Finlandin kanssa kahteen otteeseen. Pyrimme löytämään yhdessä ANS Finlandin kanssa sellaisen ratkaisun, että nykyisten D-alueiden sivurajoja muokkamalla voidaan säilyttää riittävät korkeusrajat niin että toimintaedellytykset säilyvät. Muutokset ovat tulossa kesäksi 2018, tälle kesälle ne eivät ehdi.

ANS Finland on myös tuonut esiin, ettei alueiden rajat ole tässä heidän kannalta suurin asia vaan varauskulttuuri. D-alueita on varattu "varmuuden vuoksi" ilman todellista tarvetta. Lennonjohto on primääritutkalla voinut todeta, että alueella ei ole liikennettä vaikka aluetta on varattu. Alueita ovat varanneet ainakin taitolentäjät, Hyvinkään Nummelan ja Räyskälän purjelentäjät sekä liidinlajien harrastajat. Kuten edellä on kerrottu, pyrkii SIL ilmatilatyöryhmä löytämään yhdessä ANS Finlandin kanssa sellaisen ratkaisun, että toimintaedellytykset säilyvät myös Nummelassa ja Hyvinkäällä. Jos me harrasteilmailijat saamme omilla toimilla tarpeettomat varaukset minimiin, on meillä paremmat mahdollisuudet saada neuvoteltua kaikkia tyydyttävät ratkaisut.

Tästä johtuen pyydän, että välitätte omassa yhteisössänne viestiä, että EFHK TMA:n ulkoreunoilla olevia D-alueita ei tule varata varmuuden vuoksi ilman tarvetta. Alueita voi edelleen varata silloin kun harrasteilmailun ja sään puolesta niille on tarvetta. Varaus tulisi myös tehdä juuri niille kellonajoille kuin on tarvetta. Sama koskee tietysti yleisesti muitakin aluetta mutta nämä EFHK TMA:n ulkoreunalla olevat nyt korostetusti.
AVOID FLYING BELOW 2000